Co je to vir

Počítačový virus je program, který může infikovat jiné programy tím, že k nim přidá vlastní kopii. Touto infekcí se může virus šířit v počítači nebo síti tak, že si uživatelé infikují vlastní programy. Každý infikovaný program se může chovat jako virus a tím se virus šíří. První zmínky o virech na "velkých" počítačích se objevují již kolem roku 1972, první publikace o těchto virech jsou z let 1973-1974. Viry se časem stávají složitějšími, v roce 1986 začínají vznikat tzv. Hardviry (viry, které svůj kód instalují do hardware-částí počítačů).

© Robert Havlíček 2006+